Sopimusehdot

Sopimushintoihin ja tarjouksiin sisältyy Kind Companyn tekemä suunnittelu- ja tuotantotyö. Jos käytämme kumppania tuotannoissa, näistä sovitaan tarjousvaiheessa erikseen. Tarjousten ja sopimusten ulkopuoliset työt hinnoitellaan erillisen tarjouksen mukaan tai yksinkertaisesti tuntihintaan 94 € / tunti (alv 0 %).

Projektikohtaisessa hinnoittelussa laskutamme puolet kokonaisarviosta, kun projektista on sovittu ja loput projektin osien valmistuttua. Kuukausittaisesta palvelusta laskutamme kuun alussa sopimuksen mukaisen summan. Tuntilaskutteisesta työstä laskutetaan kuukausittain tuntikirjanpidon mukaan. Poikkeuksista laskutusehtoihin tulee sopia kirjallisesti.

Kokonaisprojektihintaan on laskettu enintään seuraavat vaiheet: projektin aloituspalaveri, kaksi projektipalaveria, suunnittelutyö ja kaksi muutoskierrosta. Muista palavereista ja muutoskierroksista veloitetaan toteutuneen työn mukaan tuntihinta 94 € / h (alv 0 %). Niin kuin yritystoiminnassa yleensä, kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron määrä.

Sopimuksemme eivät sisällä ylimääräisiä materiaalikuluja, kuten kolmannelta osapuolelta hankittavia käyttöoikeuksia (esimerkiksi fontit, musiikit tai videolisenssit). Mikäli ostamme asiakkaallemme em. oikeuksia, hankitut oikeudet luovutetaan kokonaisuudessaan hankinnoista aiheutuvien kulujen suoritusta vastaan. Mikäli tilaus peruuntuu Kind Companystä riippumattomista syistä (esim. ylivoimainen este), Kind Companyllä on oikeus laskuttaa tilaajaa peruuntumiseen asti tehdystä työstä.

Reagoimme tarvittaessa myös todella nopeasti. Toimistoaikojen ulkopuolella (ma-pe klo 8.00–17.00) tarvittavasta työajasta veloitamme kuitenkin kiirelisän 50 € / tunti (alv 0 %). Kiiretyöstä sovitaan kirjallisesti.

Mikäli media ostetaan Kind Companyn puolesta, lisäämme läpilaskutettaviin mediaostoihin 8,5 % käsittely- ja luottokuluja. Mediatrafiikki sekä -laskutus tehdään meillä käsityönä ja luototamme mediaostot oman yrityksemme toimesta.

Immateriaalioikeudet valmiista sopimuksen kohteesta siirtyvät tilaajalle, kun sopimuksen mukainen kokonaishinta on maksettu. Mahdolliset työversiot ovat Kind Companyn omaisuutta.

Kind Companyn henkilökunnan matkakulut ja päivärahat laskutetaan verohallinnon vahvistamien kilometrikorvausten tai toteutuneiden lippukulujen (kuten taksi, kameli tai lento-, juna-, laivaliput tms.) mukaan. Majoituskulut laskutetaan toteutuneen mukaan. Mahdolliset kolmannen osapuolen (alihankkijat ja muut kivat kaverit, kuten vaikka valokuvaajat ym.) matka- ja majoituskulut laskutetaan erikseen toteutuneen mukaan myös Vaasan keskustan alueella, mikäli erikseen ei ole muuta kolmannen osapuolen kanssa sovittu.

Haluamme tehdä niin hyvää jälkeä, että sitä kannattaa näyttää muillekin. Haluammekin pidättää referenssioikeuden valmiisiin töihin. Referenssioikeuden rajoittamisesta sovitaan erikseen kirjallisesti.