Atria:
Primär­produktion

Atrias primärproduktion, d.v.s. Atria Producenter och A-Foder, utgör en obruten livsmedelskedja med mål att producera världens renaste finländska kött från jord till bord. Vi har fungerat som budbärare för primärproduktionen bland annat till Atrias egna producenter, alltså familjejordbruken, genom tidningen Atria Producenter. Dessutom har vi tillsammans med A-Foder lyft fram nöjda användare av nötfoder och ett hållbarare jordbruk. Genom samarbetet har vi kunnat dela den senaste informationen, kunskapen och berättelserna för Atrias yrkeskår, de som ser till att det ens finns en livsmedelskedja.

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt