Hej, vi är Kind.

Vi erbjuder

Gott föder gott, också goda resultat. Genom att verkligen förstå er verksamhet, en vilja att ständigt lära oss mer och en önskan om att göra vårt bästa skapar vi resultat tillsammans. Vi utgår alltid från strategiska mål och ett enhetligt koncepttänk. Med innehållsplanering och marknadsföring i samma team ser vi till att innehållet fungerar och marknadsföringsåtgärderna blir effektiva.

STRATEGI &
KONCEPT

Allt utgår från strategin och de mål som är definierade där. Konceptplaneringen anger den röda tråden för kommunikationen och innehållet.

INNEHÅLL FÖR MARKNADSFÖRINGS-KOMMUNIKATION

Våra innehållsplanerare slipar budskap och innehåll för den önskade målgruppen.

KAMPANJER & DIGITAL MARKNADSFÖRING

Genom digital marknadsföring säkerställer vi att budskap och innehåll når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt och i rätt kanal.

Ta kontakt

Milla Monola

MILLA MONOLA

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
0400 963 547
milla@kindcompany.fi

SALLA LÓPEZ

KUNDCHEF
040 758 3988
salla@kindcompany.fi

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt