HALPAHALLI: JULSÅNGER GLÄDER FRÅN DÖRR TILL DÖRR

Välkända julsånger blev som nya när HalpaHallis a cappellakör spred julglädje från dörr till dörr.

 

Kan det finnas något bättre sätt att sprida julglädje än att sjunga favoritjulsångerna i a cappella från dörr till dörr? Vi planerade och utförde ett varmhjärtat julkoncept för HalpaHalli som kombinerar nutid och tradition.

 

Videorna syntes och hördes i flera kanaler över hela Finland, i sociala medier, på radio, i butiksmaterial och på tv. I vårt koncept fick de välkända julmelodierna nya texter med HalpaHalli-tema, där HalpaHallis låga priser och breda utbud fick stå i centrum.

 

Produktionen gjordes nästan helt och hållet in-house: idéerna, konceptet, sångtexterna och de olika reklamfilmerna och -texterna är alla producerade av oss. Ljudproduktionen hjälpte Volume Productions oss med.

Våra andra projekt

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt