Kristinestad:
Mitt livs bästa beslut

Kristinestad behöver fler invånare, och därför var det dags att rikta marknadsföringens fokus från turism till boende. Vi valde en linje som varken påstår eller lovordar, utan istället låter genuina berättelser tala för sig själva. I konceptet ”Mitt livs bästa beslut” gav vi ordet åt inflyttade Kristinestadsbor, vilket gjorde att grundläggande värderingar som familj, hem, trygghet, natur och vardagsnära upplevelser lyftes upp på ett naturligt sätt.

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt