Terveystalo:
På distans och på plats

Då coronan förändrade världens gång, reagerade både Terveystalo och vi mycket snabbt. Allt fler började avboka viktiga tidsbeställningar så det var viktigt att påminna om att Terveystalo betjänar på alla tänkbara sätt, både på distans och på plats. På företagshälsovårdssidan tog vi fram e kampanj under konceptet Hälsosam Arbetsplats. Kampanjen som riktade sig mot små och medelstora företag betonade Terveystalos finska ägande genom att lyfta upp den inhemska företagshälsovårdens snabbhet och närhet.

Våra andra projekt

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt