TRÄFLISBASERADE BYGGMATERIAL FÖR FRAMTIDEN

Hunton Fiber AS är en pionjär inom träfiberbaserade byggmaterial i Norge. Då företaget lanserades på den finska marknaden märkte man att en marknadsledande position i Norge inte automatiskt leder till framgång i Finland.

Kind har därför jobbat som Huntons finländska marknadsföringspartner i flera år för att bygga upp företagets synlighet och trovärdighet på den finländska marknaden, bl.a. genom lyckade åtgärder inom digital marknadsföring; under ett år höjde vi webbsidans konvertingsgrad med 59 %. Vi planerar och förverkligar B2B och B2C innehåll i form av text, stillbilder och videon för Huntons finska webbsidor och sociala mediekanaler, samt trycksaker som broschyrer och material för butiksmarknadsföring.

Det framgångsrika samarbetet med kunden som verkar i Norge, deras norska mediebyrå och Huntons finska säljare och kunder har förutsatt tydlig kommunikation på flera språk och effektiv projektledning.

”Vi ser tydligt att vi förbättrat vår marknadsföringskommunikation i Finland efter att samarbetet med Kind inleddes. Innehållet är nu mer anpassat till den finländska marknaden och vi har fått bättre synlighet i sociala medier.”

Anette Strømberg
Marketing Manager på Hunton Fiber AS

“Kind-teamet förstår oss och kan proaktivt föreslå nya lösningar som fungerar i Finland. Samtidigt kan vi känna oss trygga med att innehållet inte avviker från Huntons kärna.”

Stine Meidell
Digital Marknadsföringskooordinator på Hunton Fiber AS

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt