Vamia:
Marknadsförings-
samarbete

Yrkesskolan Vamia gav oss ett utmanande uppdrag: hur berättar man om olika utbildningar samtidigt för unga, arbetstagare och arbetsgivare – och dessutom på ett sätt som verkligen når fram och får dem att ansöka om studieplats vid Vamia. Konceptet ”Ett strå vassare” kretsar humoristiskt kring tonårsmustaschen och beskriver de olika utbildningsalternativen på ett tydligt sätt genom att visa vilka karriärmöjligheter de olika utbildningarna ger.

För läroavtalsutbildningen planerade vi en ”Yrkeskunskap där det behövs”-kampanj som berättade om möjligheterna studera på läroavtal för arbetsgivare, företagare och studerande.

Våra andra projekt

    Lämna ett meddelande så tar vi kontakt