HALPAHALLI - HALPA, MUTTEI HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ

Vastuullisuus on ollut HalpaHallin toiminnassa keskeinen arvo jo vuosikymmeniä. Siitä ei vain ole aikaisemmin juuri puhuttu ulospäin.   

Autoimme HalpaHallia tunnistamaan ja sanoittamaan toimintansa vastuullisuusulottuvuudet ja jaoimme ne viiteen pääkohtaan: vastuulliseen energiaan, hankintaan, myymälöihin, yhteisöön sekä ympäristöön. 

Pohjatyön aikaansaannoksista rakensimme HalpaHallille valtakunnallisen vastuullisuusviestinnän konseptin ja kokonaisuuden. Vaikka vastuullisuuteen kuuluu paljon painavaa asiaa, voi asian silti kertoa kevyesti. Siksi suunnittelimmekin kaiken tarpeellisen tiedon kokoavan vastuullisuussivun ja informatiivisen videosarjan, joka havainnollistaa kävijälle HalpaHallin vastuullisuustoiminnan vaikutusalueet. 

Nämä teimme: 

  1. Vastuullisuuskokonaisuuden jäsennys ja pääviestit  
  2. Konsepti  
  3. Videoiden käsikirjoitus 
  4. Casting 
  5. Tuotannon suunnittelu, järjestelyt ja valvonta 
  6. Vastuullisuussivuston sisällön ja grafiikan suunnittelu 

Nyt kauppaketjun vastuullisuus näkyy ja kuuluu myös Hallin ulkopuolelle. Vaikka halpuus on nimeä myöten HalpaHallin ytimessä, se ei tarkoita, että halpuus syntyisi hinnalla millä hyvänsä. 

 

 

Lisää töitämme

    Jätä viesti niin otamme yhteyttä